Creative Commons Licenses 4.0
@nl
Deze class representeert de as ...... e context van een gebeurtenis.
@nl
This class represents the asso ...... le in the context of an event.
@en
De class ActorEnRol is de repr ...... etrekking tot een gebeurtenis.
@nl
The class ActorEnRol is the re ...... role with respect to an event.
@en
Actor and role
@en
Actor en rol
@nl
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/cho-kennis/id/actorenrol/55555
Deze class representeert een archeologisch complex met betrekking tot cultureel erfgoed.
@nl
This class represents an archaeological complex related to cultural heritage.
@en
De class ArcheologischComplex ...... rekking tot cultureel erfgoed.
@nl
The class ArcheologischComplex ...... related to cultural heritage.
@en
Archeological complex
@en
Archeologisch complex
@nl
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/cho-kennis/id/archeologischcomplex/2169591
Deze class representeert een r ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
This class represents a spatia ...... it holder to conduct research.
@en
De class ArcheologischOnderzoe ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
The class ArcheologischOnderzo ...... it holder to conduct research.
@en
ArchaeologicalResearchArea
@en