Deze class representeert de as ...... e context van een gebeurtenis.
@nl
This class represents the asso ...... le in the context of an event.
@en
Deze class representeert een archeologisch complex met betrekking tot cultureel erfgoed.
@nl
This class represents an archaeological complex related to cultural heritage.
@en
Deze class representeert een r ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
This class represents a spatia ...... it holder to conduct research.
@en
Deze class representeert een r ...... eologische informatie bevindt.
@nl
This class represents a spatia ...... ogical information is located.
@en
Deze class representeert vastg ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
This class represents recorded ...... to a cultural heritage object.
@en
Deze class representeert vastg ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
This class represents recorded ...... to a cultural heritage object.
@en
Deze class representeert de ad ...... antie in een basisregistratie.
@nl
This class represents the admi ...... entity in a base registration.
@en
Deze class representeert de be ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
This class represents the star ...... ural Heritage Object can have.
@en
De class Complex is de represe ...... catie van die rijksmonumenten.
@nl
The class Complex represents t ...... ion of those listed monuments.
@en
Deze class representeert een f ...... ere cultuurhistorische waarde.
@nl
This class represents a phenomenon in reality with a certain cultural-historical value.
@en
De class Datering is een repre ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
The class Datering represents ...... th a Cultural Heritage Object.
@en
De class EindDatering is de re ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
The class EindDatering represe ...... th a Cultural Heritage Object.
@en
De class Functie is een subcla ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Functie is a subclas ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Gebeurtenis is een su ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Gebeurtenis is a sub ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Geometrie is de representatie van de geometrie van een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Geometrie represents the geometry of a cultural heritage object.
@en
De class Gezicht is een repres ...... chermd stads- en dorpsgezicht.
@nl
The class Gezicht represents a designated, protected urban or village townscape.
@en
De class Grondsporen is een re ...... gene of natuurlijke oorsprong.
@nl
The class Grondsporen represen ...... thropogenic or natural origin.
@en
De class Kennisregistratie is ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Kennisregistratie re ...... th a cultural heritage object.
@en
De class LocatieAanduiding is ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class LocatieAanduiding re ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Materiaal is een subc ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Materiaal is a subcl ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Naam is een subclass ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Naam is a subclass o ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Omschrijving is een s ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Omschrijving is a su ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Rijksmonument is een ...... rijksmonument zijn aangewezen.
@nl
The class Rijksmonument repres ...... ignated as national monuments.
@en
De class StijlEnCultuur is een ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class StijlEnCultuur is a ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Type is een subclass ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Type is a subclass o ...... th a cultural heritage object.
@en