De class ActorEnRol is de repr ...... etrekking tot een gebeurtenis.
@nl
The class ActorEnRol is the re ...... role with respect to an event.
@en
De class ArcheologischComplex ...... rekking tot cultureel erfgoed.
@nl
The class ArcheologischComplex ...... related to cultural heritage.
@en
De class ArcheologischOnderzoe ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
The class ArcheologischOnderzo ...... it holder to conduct research.
@en
De class ArcheologischTerrein ...... eologische informatie bevindt.
@nl
The class ArcheologischTerrein ...... ogical information is located.
@en
De class BAGRelatie is de repr ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class BAGRelatie is the re ...... to a cultural heritage object.
@en
De class BRKRelatie is de repr ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class BRKRelatie is the re ...... to a cultural heritage object.
@en
De class BasisregistratieRelat ...... antie in een basisregistratie.
@nl
The class BasisregistratieRela ...... entity in a base registration.
@en
De class BeginDatering is de r ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
The class BeginDatering repres ...... ural Heritage Object can have.
@en
De class BouwkundigeKwaliteit ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class BouwkundigeKwaliteit ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Complex is de represe ...... catie van die rijksmonumenten.
@nl
The class Complex represents t ...... ion of those listed monuments.
@en
De class CultuurhistorischObje ...... ere cultuurhistorische waarde.
@nl
The class CultuurhistorischObj ...... ain cultural-historical value.
@en
De class Datering is een repre ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
The class Datering represents ...... ural Heritage Object can have.
@en
De class EindDatering is de re ...... rhistorisch Object kan hebben.
@nl
The class EindDatering represe ...... ural Heritage Object can have.
@en
De class Functie is een subcla ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Functie is a subclas ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Gebeurtenis is een su ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Gebeurtenis is a sub ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Geometrie is de representatie van de geometrie van een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Geometrie represents the geometry of a cultural heritage object.
@en
De class Gezicht is een repres ...... chermd stads- en dorpsgezicht.
@nl
The class Gezicht represents a designated, protected urban or village townscape.
@en
De class Grondsporen is een re ...... gene of natuurlijke oorsprong.
@nl
The class Grondsporen represen ...... thropogenic or natural origin.
@en
De class Kennisregistratie is ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Kennisregistratie re ...... th a cultural heritage object.
@en
De class LocatieAanduiding is ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class LocatieAanduiding re ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Materiaal is een subc ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Materiaal is a subcl ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Naam is een subclass ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Naam is a subclass o ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Omschrijving is een s ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class Omschrijving is a su ...... th a cultural heritage object.
@en
De class Rijksmonument is een ...... rijksmonument zijn aangewezen.
@nl
The class Rijksmonument repres ...... ignated as national monuments.
@en
De class StijlEnCultuur is een ...... een cultuurhistorisch object.
@nl
The class StijlEnCultuur is a ...... th a cultural heritage object.
@en