Creative Commons Licenses 4.0
@nl
Actor and role
@en
Actor en rol
@nl
Archeological complex
@en
Archeologisch complex
@nl
ArchaeologicalResearchArea
@en
Archeologisch onderzoeksgebied
@nl
Archaeological site
@en
Archeologisch terrein
@nl
BAG relatie
@nl
BAG relation
@en
BRK relatie
@nl
BRK relation
@en
Base Registratie relation
@en
Basisregistratie relatie
@nl
Begindatering
@nl
Start date
@en
Architectural quality
@en
Bouwkundige kwaliteit
@nl
Complex
@en
Complex
@nl
Culturalhistorical object
@en
Cultuurhistorisch object
@nl
Datering
@nl
Dating
@en
Einddatering
@nl
End date
@en
Functie
@nl
Function
@en
Event
@en
Gebeurtenis
@nl
Geometrie
@nl
Geometry
@en
Gezicht
@nl
Townscape
@en
Grondsporen
@nl
Ground Traces
@en
Kennisregistratie
@nl
Knowledge Registration
@en
Locatie aanduiding
@nl
Location Indication
@en
Materiaal
@nl
Material
@en
Naam
@nl
Name
@en
Description
@en
Omschrijving
@nl
National Monument
@en
Rijksmonument
@nl
Stijl en cultuur
@nl