Deze class representeert de as ...... e context van een gebeurtenis.
@nl
This class represents the asso ...... le in the context of an event.
@en
De class ActorEnRol is de repr ...... etrekking tot een gebeurtenis.
@nl
The class ActorEnRol is the re ...... role with respect to an event.
@en
Actor and role
@en
Actor en rol
@nl
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/cho-kennis/id/actorenrol/55555