Deze class representeert een archeologisch complex met betrekking tot cultureel erfgoed.
@nl
This class represents an archaeological complex related to cultural heritage.
@en
De class ArcheologischComplex ...... rekking tot cultureel erfgoed.
@nl
The class ArcheologischComplex ...... related to cultural heritage.
@en
Archeological complex
@en
Archeologisch complex
@nl
https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/cho-kennis/id/archeologischcomplex/2169591