Deze class representeert een r ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
This class represents a spatia ...... it holder to conduct research.
@en
De class ArcheologischOnderzoe ...... er tot het doen van onderzoek.
@nl
The class ArcheologischOnderzo ...... it holder to conduct research.
@en
ArchaeologicalResearchArea
@en
Archeologisch onderzoeksgebied
@nl
https://linkeddata.cultureeler ...... gischonderzoeksgebied/10000005