Cultureel Erfgoed Ontologie Extentie (CEOX)

Created 10 months ago
321 statements

De Cultureel Erfgoed Extentie Ontologie (ceox) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

De CEOX is de semantische representatie van de aanvullende RCE data op het logische datamodellen CHO en KENNIS uit de datalaag van de RCE. Versie: 1.0

Graphs