Archeologisch terrein

De class ArcheologischTerrein is de representatie van een ruimtelijk begrensd gebied waarbinnen zich archeologische informatie bevind.