Begindatering

De class BeginDatering is de representatie van de begin datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.