Einddatering

De class EindDatering is de representatie van de eind datering van de tijdsaanduiding die een Cultuurhistorisch Object kan hebben.