Grondsporen

De class Grondsporen is een representatie van een duidelijk begrensbaar verschijnsel van antropogene of natuurlijke oorsprong.