Vondstlocatie

De class Vondstlocatie is een representatie van geografisch begrensde gebieden, waar binnen min of meer aaneensluitend archeologisch sporen en/of vondsten zijn aangetroffen, eventueel van verschillende ouderdom.