Heeft herkomst

De property heeftHerkomst legt de relatie tussen de geometrie en de herkomst vast.

Heeft herkomst

De property heeftHerkomst legt de relatie tussen de geometrie en de herkomst vast.