Heeft begindatering

De property heeftBeginDatering legt de relatie tussen de datering en de begindatering vast.

Heeft begindatering

De property heeftBeginDatering legt de relatie tussen de datering en de begindatering vast.