Heeft betrekking op

De property heeftBetrekkingOp legt de relatie tussen de kennisregistratie en het cultuurhistorisch object vast.

Heeft betrekking op

De property heeftBetrekkingOp legt de relatie tussen de kennisregistratie en het cultuurhistorisch object vast.