Heeft kennisregistratie

De property heeftKennisregistratie legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de Kennisregistratie vast.

Heeft kennisregistratie

De property heeftKennisregistratie legt de relatie tussen het cultuurhistorisch object en de Kennisregistratie vast.