Heeft einddatering

De property heeftBeginDatering legt de relatie tussen de datering en de einddatering vast.

Heeft einddatering

De property heeftBeginDatering legt de relatie tussen de datering en de einddatering vast.