Heeft huidige functie

De property heeftHuidigeFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de huidige functie vast.

Heeft huidige functie

De property heeftHuidigeFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de huidige functie vast.