Heeft functie

De property heeftFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de functie vast.

Heeft functie

De property heeftFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de functie vast.