Heeft oorspronkelijke functie

De property heeftOorspronkelijkeFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de oorspronkelijke functie vast.

Heeft oorspronkelijke functie

De property heeftOorspronkelijkeFunctie legt de relatie tussen een cultuurhistorisch object en de oorspronkelijke functie vast.