Heeft periode

De property heeftPeriode legt de relatie tussen de datering en de periode vast.

Heeft periode

De property heeftPeriode legt de relatie tussen de datering en de periode vast.