Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Members

Buitenplaatsen

Created 2 days ago

Molens

Created 7 days ago

Geo AHN

Created 14 days ago

Dashboard

Created 20 days ago

Aanwijzingen van Rijksmonumenten door de jaren heen

Created 2 months ago

In samenwerking met projectgroep Meerstemmig Monumentenbestand.

NB aan deze data kunnen geen rechten en plichten ontleend worden.

Vuurtorens in Nederland

Created 5 months ago

Vuurtorens in Nederland die een rijksmonument zijn

Een zoektocht in het rijksmonumentenregister op functie "vuurtoren" levert drie treffers op. Bij Enkhuizen, bij Amsterdam en bij Ouddorp staat een vuurtoren.

Zoek zelf in het rijksmonumentenregister: Vuurtorens

Als we dezelfde vraag aan de data in de linked data voorziening stellen, levert dat ook drie treffers op. Zie het resultaat van die vraag op de kaart hieronder.

NB De geometrieën staan er op, even inzoomen
NB Deze story dient educatieve doeleneinden. Aan deze story kunnen geen rechten en plichten ontleend worden.

Test queries om RCE dataset te checken

Created 5 months ago

Hieronder volgen enkele sparql queries om de inhoud van de LDV dataset te controleren.

Versie 2022-11-17

Overzicht Cultuurhistorische Objecten

Created 6 months ago

De RCE onderscheid in haar datamodel cultuurhistorische objecten:

Gebouwde en archeologische rijksmonumenten Vondsten Grondsporen

Zijn voorzien van een typeindeling. Hier een overzicht

Typen Archeologische Complexen

Created 6 months ago

In het Archeologisch Basisregister zijn groepen complextypen opgenomen. Een Archeologisch complex is een, als onderdeel van een Archeologische vondstlocatie, interpretatie naar activiteit en datering