Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken. Ook ontwikkelen we praktisch toepasbare kennis en geven we advies over rijksmonumenten, landschap & leefomgeving, archeologie en roerend erfgoed.

Members

Vuurtorens in Nederland

Created a month ago

Vuurtorens in Nederland die een rijksmonument zijn

Een zoektocht in het rijksmonumentenregister op functie "vuurtoren" levert drie treffers op. Bij Enkhuizen, bij Amsterdam en bij Ouddorp staat een vuurtoren.

Zoek zelf in het rijksmonumentenregister: Vuurtorens

Als we dezelfde vraag aan de data in de linked data voorziening stellen, levert dat ook drie treffers op. Zie het resultaat van die vraag op de kaart hieronder.

NB De geometrieën staan er op, even inzoomen

Test queries om RCE dataset te checken

Created a month ago

Hieronder volgen enkele sparql queries om de inhoud van de LDV dataset te controleren.

Versie 2022-07-25

Aardbevingen en Rijksmonumenten

Created 2 months ago

De impact van de aardbevingen in Groningen is groot. Veel huizen zijn beschadigd, ook een flink aantal van de ongeveer 1450 rijksmonumenten. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke

Rijksmonumenten van ná 1950

Created 2 months ago

Op 14 juni stond op ons intranet een twittervraag.

Iemand op twitter wilde alle monumenten van ná 1950 op een kaart.

Op deze proefversie van de vernieuwde linked data voorziening ....

Overzicht Cultuurhistorische Objecten

Created 2 months ago

De RCE onderscheid in haar datamodel cultuurhistorische objecten:

Gebouwde en archeologische rijksmonumenten Vondsten Grondsporen

Zijn voorzien van een typeindeling. Hier een overzicht

Typen Archeologische Complexen

Created 2 months ago

In het Archeologisch Basisregister zijn groepen complextypen opgenomen. Een Archeologisch complex is een, als onderdeel van een Archeologische vondstlocatie, interpretatie naar activiteit en datering

Monumenten op de kaart!

Created 3 months ago

Het Rijksmonumentenregister bevat gegevens van alle rijksmonumenten van Nederland. Dat zijn monumenten die van nationale betekenis zijn. Op dit moment bevat het register 63.000 gebouwde en archeologische rijksmonumenten, waarvan het merendeel woonhuizen zijn.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beheert het rijksmonumentenregister.