Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jun 22nd, 2022

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Meer informatie: www.cultureelerfgoed.nl.

Members

Valideren CHO data

Created a month ago

Onderstaande vergelijkt de data tussen de huidige en de vorige dataset om te controleren

Linked Data Voorziening en de Geovoorziening

Created 3 months ago

BTO-591

Als TGC wil ik in de LDV meerdere kaartlagen gebruiken zodat het kaartbeeld waarop de LDV-data wordt gepresenteerd relevanter wordt.

Beschrijving

Binnen de taakgroep Datamanagement, en in het bijzonder bij de TaakGroep Coördinator, leeft de wens om de Linked Data Voorziening te verbinden met de Geovoorziening. Die relatie ontbreekt nu nog. Beide voorzieningen zijn omvangrijk, hebben hun eigen use cases en voor- en nadelen. De hoop en verwachting is dat als die verbinding kan worden gelegd, ze elkaar kunnen versterken.

Met deze story worden kaartlagen die afkomstig zijn van de RCE Geovoorziening en andere geovoorzieningen, zoals PDOK, opgenomen in het kaartbeeld waarop de LDV-data wordt weergegeven. Als de LDV-data niet alleen op de standaard kaartachtergrond kan worden getoond maar ook op kaartlagen die een relatie hebben met die data, wordt het kaartbeeld relevanter voor de gebruiker. Daarnaast kan dan beter worden voldaan aan de eis dat overheidsorganisaties gebruik maken van basisregistraties.

Buitenplaatsen

Created 4 months ago

Molens

Created 4 months ago

Geo AHN

Created 4 months ago

Dashboard

Created 4 months ago

Werelddag Digitale Duurzaamheid 2032

Created 5 months ago

Vrouwelijke architecten in het Rijksmonumentenbestand

Een Linked Open Data Story samengesteld voor de Werelddag Digitale Duurzaamheid

Aanwijzingen van rijksmonumenten door de jaren heen

Created 5 months ago

In deze data story kijken we naar de ontwikkeling van aanwijzingen van rijksmonumenten in het rijksmonumentenregister vanaf de eerste aanwijzing in 1965.

Vuurtorens in Nederland

Created 9 months ago

Vuurtorens in Nederland die een rijksmonument zijn

Een zoektocht in het rijksmonumentenregister op functie "vuurtoren" levert drie treffers op. Bij Enkhuizen, bij Amsterdam en bij Ouddorp staat een vuurtoren.

Zoek zelf in het rijksmonumentenregister: Vuurtorens

Als we dezelfde vraag aan de data in de linked data voorziening stellen, levert dat ook drie treffers op. Zie het resultaat van die vraag op de kaart hieronder.

NB De geometrieën staan er op, even inzoomen
NB Deze story dient educatieve doeleneinden. Aan deze story kunnen geen rechten en plichten ontleend worden.

Test queries om RCE dataset te checken

Created 9 months ago

Hieronder volgen enkele sparql queries om de inhoud van de LDV dataset te controleren.

Versie 2023-01-20

Aardbevingen en Rijksmonumenten

Created 9 months ago

De impact van de aardbevingen, o.a. in Groningen, is groot en veel huizen zijn beschadigd. De aardbevingen hebben ook schade toegebracht aan een flink aantal van de ongeveer 1.450 rijksmonumenten in Groningen alleen al. Daarnaast is er schade aan gemeentelijke monumenten, de vele beeldbepalende gebouwen en beschermde stads- en dorpsgezichten die samen het cultuurlandschap en de identiteit vormen.

Overzicht Cultuurhistorische Objecten

Created 10 months ago

De RCE onderscheid in haar datamodel cultuurhistorische objecten:

Gebouwde en archeologische rijksmonumenten Vondsten Grondsporen

Zijn voorzien van een typeindeling. Hier een overzicht

Typen Archeologische Complexen

Created 10 months ago

In het Archeologisch Basisregister zijn groepen complextypen opgenomen. Een Archeologisch complex is een, als onderdeel van een Archeologische vondstlocatie, interpretatie naar activiteit en datering